mvo pijler

We werken volgens vijf pijlers: onze mensen, inkoop, welzijn, milieu en samenleving.

Onze mensen

ONZE MENSEN ZIJN HET HART VAN DE ORGANISATIE. ZE ZIJN HET VISITEKAARTJE NAAR ONZE OPDRACHTGEVERS EN GASTEN. HUN MOTIVATIE, BETROKKENHEID EN ONDERNEMERSCHAP ZIJN DE BASIS VAN ONZE BEDRIJFSVOERING EN DAARMEE BEPALEND VOOR DE KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING.

We vinden het belangrijk dat onze mensen in een gezonde en veilige omgeving werken. Nu al werken we met betrokken medewerkers die met trots bijdragen aan onze onderscheidende en betrouwbare food en support services. Om dit nog verder te verbeteren, hebben we een meerjarenplan opgesteld.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

 • Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers door het optimaliseren van eigen ondernemerschap 
 • Het continu verbeteren van de veiligheid voor onze gasten en medewerkers op de locaties
 • Het op peil houden van aantrekkelijk werkgeverschap

“Veiligheid is erg belangrijk binnen onze organisatie. Het is onze topprioriteit om samen met onze mensen en opdrachtgevers constant de veiligheid van de werkomgeving te verbeteren.”
Stefan Zeilstra, Kwaliteitsmanager

Onze mensen pijler

Inkoop

EUREST KIEST VOOR EEN DUURZAAM EN GEVARIEERD VOEDSELAANBOD IN AL HAAR RESTAURANTS. ONS EIGEN ‘EUREST VERANTWOORD ASSORTIMENT’ BESTAAT UIT DUURZAME EN GEZONDE PRODUCTEN VAN EEN HOGE KWALITEIT.

Hiermee dragen we bij aan een gezonde levensstijl met respect voor het milieu. We blijven ons inzetten op het gebied van duurzaamheid voor gast en opdrachtgever.

In 2020 bestaat het grootste deel van ons assortiment uit verantwoorde producten. We kennen de wensen van onze gasten en opdrachtgevers en gaan met hen in gesprek om het assortiment steeds verder te verduurzamen.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

 • Het jaarlijks uitbreiden van het ‘Eurest Verantwoord Assortiment’
 • Het verder verduurzamen van onze producten en diensten samen met onze leveranciers en in afstemming met onze opdrachtgevers en gasten

“Samen met onze leveranciers werken we continu aan een duurzamer, gezonder, verrassender én lekkerder assortiment. Zo zorgen we ervoor dat onze gasten lekker en gezond eten.”
Eric Maurits, Directeur Retail & Supply Chain

Kippen en wortelen

Welzijn

ELKE DAG BIEDEN WE ONZE GASTEN EEN VERRASSEND AANBOD VAN KWALITATIEF HOOGSTAAND ETEN EN DRINKEN. DUURZAAM, GEZOND ÉN LEKKER, MAAR OOK AANTREKKELIJK GEPRESENTEERD.

Onze medewerkers kunnen zich goed verplaatsen in de beleving van onze opdrachtgevers en gasten.

In 2020 ontwikkelen we samen met onze opdrachtgevers een nog gevarieerder aanbod van groenten en fruit.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

 • Het actief communiceren over het Eurest Verantwoord Assortiment; ons ’Know Your Food’-programma wordt de standaard in onze restaurants
 • Een gevarieerd aanbod aan groenten en fruit, afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers en gasten

“Inspelen op trends vinden we belangrijk. Minder vlees is zo’n trend die past binnen duurzaam en gezond. Zo is onze saladebar 100% vis- en vleesvrij. Ook organiseren we met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam Meatless Mondays.”
Hans Gijsen, Productmanager

Welzijn

Milieu

ONZE BEDRIJFSPROCESSEN RICHTEN WE EFFICIËNT EN KOSTENBEWUST IN. DIT BETEKENT OOK DAT WE ZUINIG OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN.

We focussen hierbij op het verminderen van energiegebruik, watergebruik, voedselverspilling en afval. Bij Eurest houden we met alles wat we doen rekening met de invloed op het milieu.

In 2020 hebben we het energie- en waterverbruik geminimaliseerd en worden voedselverspilling en afval zoveel mogelijk voorkomen.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

 • Tot het minimum beperken van het gebruik van reinigingsmiddelen door de toepassing van innovatieve geconcentreerde producten met een eco-keurmerk in combinatie met doseersystemen
 • Beperken van de hoeveelheid vlees in onze producten en menu’s zonder dat onze gast dit als gemis ervaart door het aanbieden van goede alternatieven
 • Verminderen van de hoeveelheid afval in de productie door het beperken van voorverpakte en voorbewerkte producten

“De duurzame insteek van Eurest is voor Shell een belangrijke reden om de samenwerking voort te zetten. Zo gebruikt Eurest bij het schoonmaken microvezeldoekjes en zo min mogelijk milieubelastende schoonmaakmiddelen. Daarnaast is bij ons onlangs een nieuwe afvalbak geïntroduceerd, waardoor efficiënte afvalscheiding mogelijk is.”
Fridoline van Binsbergen-Stierum, facilities manager hoofdkantoor Shell

Milieu

Samenleving

WE VINDEN BETROKKENHEID BIJ DE SAMENLEVING ERG BELANGRIJK. ALS GROTE FOOD- EN FACILITY-ORGANISATIE IN NEDERLAND VOELEN WE ONS ONDERDEEL VAN DE SAMENLEVING. WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID EN BIEDEN MENSEN MET MINDER KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT DE GELEGENHEID OM BIJ ONS TE WERKEN EN TE GROEIEN IN HUN VAK.

Verder verstrekken we informatie over gezonde voeding en het milieu aan onze medewerkers, opdrachtgevers en gasten.

In 2020 nemen we onze verantwoordelijkheid en werken we vanuit verbondenheid met de maatschappij.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

 • Het aantrekken van mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, waarbij we voldoen aan de eisen van de participatiewet
 • Het betrekken van onze medewerkers bij verschillende maatschappelijke projecten, elk jaar opnieuw

“Door ons actief in te zetten voor maatschappelijke projecten in onze omgeving (Nederland) op het gebied van voeding en milieu tonen wij onze betrokkenheid bij de samenleving. Dit komt niet alleen voort uit onze verantwoordelijkheid als grote organisatie, maar vooral uit ons gevoel om mens en samenleving op één te zetten.”
Anouk Kogelman, Communicatie Manager

Samenleving