Change Language
Op zoek naar een cateraar? Dit mag binnen de nieuwe aanbestedingswet - Eurest Food

Keep up to date with
the latest news...

Nieuwsbericht

Op zoek naar een cateraar? Dit mag binnen de nieuwe aanbestedingswet

Eurest |  augustus 2015

Uitbesteding services

Hoe werkt de aanbestedingswet?
In de nieuwe situatie moeten opdrachtgevers in percelen aanbesteden. Dat stimuleert de marktwerking en geeft ook kleinere bedrijven kans om mee te dingen. Het is verplicht, tenzij je als opdrachtgever een goede reden hebt dat niet te doen. Twee bedrijfsrestaurants op één locatie hoeven bijvoorbeeld niet te worden gesplitst over meerdere dienstverleners.

Ben ik verplicht met meerdere dienstverleners te werken?
Elke partij voegt momenteel netjes een onderbouwing toe als zij niet in percelen gaat aanbesteden. Of besteedt soms in percelen aan om de opdracht uiteindelijk toch aan één partij te gunnen. Die vrijheid heeft een aanbestedende partij altijd, als uit de beoordeling maar naar voren komt dat dit terecht is.

Toch zie je binnen het aanbesteden van verschillende facilitaire services in één contract dat veel bedrijven het nog ‘eng’ vinden om zoveel macht/verantwoordelijkheid bij één partij te leggen. Als ze dan achteraf niet tevreden zijn moeten ze al hun services opnieuw aanbesteden. Terwijl ze dat risico kunnen spreiden door elke dienst bij een andere partij onder te brengen.

Waarom zou ik met één partij werken?
Aanbesteden bij één partij brengt ook voordelen met zich mee. De lijntjes zijn korter, want er zijn minder contactpersonen, en het biedt mogelijk zelfs kostenvoordelen. Je kunt deels van tevoren inschatten of er een goede match is, op persoonlijk vlak en op zakelijk vlak. Referenties zijn op te vragen. En een creditcheck geeft een indicatie dat een dienstverlener de dienst over de overeengekomen periode kan leveren. Ook kun je achterhalen of een dienstverlener niet afhankelijk is van derde partijen.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?
Het komt onze branche ten goede wanneer opdrachtgevers aanbesteden volgens de uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code leidt er namelijk toe dat opdrachtgevers én dienstverleners niet uitsluitend uitgaan van prijs. Met andere woorden: de negatieve spiraal wordt doorbroken waarbij een dalende prijs leidt tot lagere kwaliteit en weer tot lagere prijs. In plaats daarvan leidt een aanbesteding volgens de Code tot een win-win-winsituatie. In grote lijnen komt het hierop neer:

1. De opdrachtgever is verzekerd van de juiste prijs-kwaliteitverhouding; 
2. De opdrachtnemer werkt voor een marktconforme prijs en kan goede dienstverlening leveren;
3. Opdrachtgever en -nemer gaan sociaal verantwoord om met de belangen van betrokken werknemers. Met andermans werknemers die bij jou werken wordt net zo goed omgegaan als met eigen medewerkers.

Samen kunnen we de kwaliteit verbeteren!

Ilse Philippa is bid & content manager bij het proposal centre van Compass Group Nederland verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en begeleiden van de Bid Coördinatoren. Daarnaast is Ilse verantwoordelijk voor het evalueren en analyseren van uitgevoerde tendertrajecten alsmede zorgdragen voor de (door)ontwikkeling en onderhoud van bidprocessen, -methodieken, -instrumenten en -modellen teneinde werkprocessen te optimaliseren, de effectiviteit en conversie van de afdeling en de scoringskans bij nieuwe tendertrajecten te vergroten.

Terug naar het nieuwsoverzicht